Fundacja Psychoonkologii Ogród Nadziei

Fundacja Psychoonkologii Ogród Nadziei

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Zajmujemy się organizacją i udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom chorym na nowotwory i ich bliskim, którzy towarzyszą im w chorobie i zdrowieniu.

Naszą intencją jest poprawa jakości życia osób chorych i pielęgnowanie ich nadziei na powrót do zdrowia.

Proponujemy osobom chorym na nowotwory i ich bliskim integralny program pomocy wspomagający proces zdrowienia.

W pracy terapeutycznej opieramy się przede wszystkim na Programie Simontona, który jest poznawczo - behawioralnym modelem pomocy psychoonkologicznej, jak również organizujemy różnego rodzaju terapie wspomagające, m.in. Terapię Tańcem, Jogę Leczniczą, konsultacje psychoonkologiczne czy weekendowe sesje warsztatowo – terapeutyczne.

W celu poprawy wzajemnych relacji pomiędzy pacjentami i lekarzami organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie psychoedukacji dla personelu medycznego, również w zakresie profilaktyki zespołowi wypalenia zawodowego.

Wpływamy na budzenie i poszerzanie świadomości społecznej w obszarze znaczenia czynników psychologicznych dla etiologii i przebiegu chorób nowotworowych, m.in. poprzez prowadzenie konferencji prasowych.

Organizujemy imprezy i aukcje charytatywne​ dla pozyskania funduszy na działalność statutową oraz dla upowszechnienia idei psychoonkologii i prowadzonych przez nas działań.

Prowadzimy działalność informacyjną i wydawniczą.