Fundacja Ogrody Gai

Fundacja Ogrody Gai

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Komorniki, wielkopolskie

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, promowanie stylu życia “slow life”, życia w harmonii, odnajdywanie sensu życia i podnoszenie poczucia własnej wartości. Pomoc w radzeniu sobie ze stresem, emocjami i presją społeczną oraz promocja zdrowego trybu życia.

Nasza misja

Promowanie bliskości z naturą. Dążenie do zwiększenia świadomości społecznej na temat znaczenia natury dla zdrowia i dobrobytu poprzez organizowanie warsztatów, wycieczek i innych działań na świeżym powietrzu.
Prace ogrodowe w duchu permakultury. Edukacja i promowanie zrównoważonych praktyk ogrodniczych.
Sesje terapeutyczne.
Warsztaty rozwojowe dla kobiet.
Ochrona zdrowia psychicznego i promocja zdrowego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci.
Tworzenie przestrzeni do rozwijania kreatywności poprzez różne formy aktywności: zabawa przez sztukę, warsztaty tematyczne.
Organizowanie warsztatów na tematy przyrodnicze i inne wynikające z misji Fundacji.
Promowanie pracy zespołowej i budowania silnych relacji poprzez wspólne projekty i inicjatywy.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych, kursów, kształcenia pozaszkolnego, świetlic, kół zainteresowań.
Organizowanie koncertów i wydarzeń promujących cele Fundacji.
Prowadzenie kampanii społecznych w zakresie objętym celami Fundacji.