Szpital Powiatowy w Chrzanowie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Chrzanów, małopolskie

Szpital Powiatowy w Chrzanowie dysponuje 501 łóżkami na 19 oddziałach szpitalnych, 20 specjalistycznymi poradniami przyszpitalnymi, zakładami diagnostycznymi, zakładem rehabilitacyjnym, ośrodkami leczenia dziennego  i domowego (stacja dializ, chemioterapia ambulatoryjna i jednodniowa, dzienny oddział psychiatryczny, zespół leczenia środowiskowego/domowego, tlenoterapia domowa), podstawową opieką zdrowotną oraz Centrum Zdrowia Psychicznego.

Szpital świadczy usługi medyczne na rzecz ubezpieczonych w NFZ w ramach kontraktów w następujących rodzajach świadczeń zdrowotnych:

Leczenie szpitalne;
Programy lekowe (leczenie stwardnienia rozsianego, ciężkiej astmy alergicznej, choroby Gaucher'a, niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów dializowanych, w tym leczenie Parykalcytolem);
Chemioterapia (prowadzona w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia oraz ambulatoryjnie);
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (porady specjalistyczne);
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (diagnostyka: TK, badania endoskopowe);
Rehabilitacja medyczna (prowadzona w trybie hospitalizacji oraz ambulatoryjnie);
Psychiatria (prowadzona w trybie stacjonarnym, dziennym, ambulatoryjnie oraz w warunkach  domowych);
Ratownictwo medyczne;
Świadczenia odrębnie kontraktowane (dializy, tlenoterapia domowa);
Podstawowa opieka zdrowotna;
Programy profilaktyczne.