Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja prowadzi działalność w obszarze wspierania dzieci i młodzieży narażonych na wykluczenie społeczne.

Działania na rzecz dzieci i młodzieży prowadzone są w trzech dziennych domach: od sierpnia 2016 r. w Warszawie, od czerwca 2021 r. w Milanówku i od września 2021 r. w Kamionce (woj. lubelskie).


Obecnie pod regularną opieką Fundacji jest:

- 34 dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat, które zamieszkują obszary uznane przez władze Warszawy za miejsca szczególnie narażone na wykluczenie społeczne;

- 12 dzieci w wieku 7–12 lat w Kamionce, które zamieszkują Kamionkę oraz okoliczne wsie – miejsca charakteryzujące brak placówek opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci;

- 10 dzieci w wieku 7-12 lat w Milanówku, w miejscu, w którym fundacja jest jedyną tego rodzaju organizacją pomocową dla dzieci.

Dzieci, które objęte są wsparciem, mają liczne deficyty w obszarach: społecznym, edukacyjnym i emocjonalnym, pochodzą z rodzin alkoholowych i  przemocowych. 

Pod opieką Fundacji pozostają średnio 5-7 lat. Opieka nad dziećmi  odbywa się od poniedziałku do piątku. W tym czasie dzieci są dożywione (drugie śniadanie, obiad i podwieczorek), otrzymują pomoc w nauce oraz odrabianiu lekcji, a także możliwość uczestniczenia w  codziennych warsztatach i zajęciach. Dzieci i młodzież zyskują ciepły, bezpieczny i przyjazny dom, w którym zawsze  mogą liczyć na wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów, uczą się dobrych, przyjaznych  relacji z rówieśnikami, rozwijają się w sferze społecznej i  psychoedukacyjnej oraz nadrabiają deficyty rozwojowe.  Takie wieloletnie, długoterminowe wsparcie wyróżnia Fundację na tle innych placówek.  W tym czasie zyskują poczucie bezpieczeństwa, odnajdują swoje mocne strony, podwyższają swoją samoocenę, zwiększają swoje umiejętności społeczne i edukacyjne.