Katolicka Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza ORATORIUM

Katolicka Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza ORATORIUM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Przemyśl, podkarpackie

Katolicka Świetlica ORATORIUM w Przemyślu przy ul. Basztowej jest Placówką Wsparcia Dziennego prowadzącą również w miarę możliwości pracę podwórkową.

Celem Placówki jest wszechstronne wychowanie i tworzenie właściwych, dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków opiekuńczo – wychowawczych, religijnych, zdrowotnych i materialnych

Oratorium przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, często z rodzin gdzie nadużywa się alkoholu.

Formalnie placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 do 20.00. Jednak w razie konieczności jesteśmy do dyspozycji dzieci przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Na zajęciach dodatkowych dzieci uczą się: gry na gitarze i pianinie. Śpiewają, rysują, tańczą. Uczestniczą w zajęciach teatralnych, sportowych oraz językowych. Pomagamy w nauce, w trudnościach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i logopedycznych.

Prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i indywidualne programy wychowawcze.
 

Organizujemy zabawy i zajęcia sportowe, prowadzimy koła zainteresowań oraz stałą współprace z rodziną.

Dożywiamy dzieci współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołą i innym instytucjami.

Wpłaty

Ładuję...