STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI NEUROROZWOJOWYMI INTUICJA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI NEUROROZWOJOWYMI INTUICJA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Neurorozwojowymi „Intuicja”.

Celem Stowarzyszenia jest:

Rehabilitacja i rewalidacja dzieci dotkniętych dysfunkcjami neurorozwjowymi; Działalność o charakterze informacyjnym, dydaktycznym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym, leczniczym i rekreacyjnym na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami neurorozwojowymi i ich rodzin; Wyrabianie poczucia wrażliwości społecznej na potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; Organizowanie czasowej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną; Udzielanie wsparcia w edukacji i wychowaniu dzieci z dysfunkcjami neurorozwojwymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami neurorozwojowymi; prowadzenie działalności informacyjnej, publikacyjnej, naukowej, dydaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, leczniczej i rekreacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami neurorozwojowymi, w tym na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem; poradnictwo i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcjami neurorozwojowymi oraz doradztwo i wspomaganie ich rodzin i opiekunów. Organizowanie pomocy materialnej i prawnej dla dzieci z dysfunkcjami neurorozwojowymi, ich opiekunów i rodzin; organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z dysfunkcjami neurorozwojowymi, ze szczególnym uwzględnieniem metod rehabilitacji i zajęć rewalidacyjnych, organizowanie czasowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami neurorozwojowymi, udzielanie wsparcia w edukacji i wychowaniu rodzinom dzieci z dysfunkcjami neurorozwojowymi, Organizowanie imprez przybliżających problematykę dzieci i młodzieży dotkniętych dysfunkcjami neurorozwojowymi i ich rodzin oraz zapobieganiu ich wykluczeniu.