Fundacja Osiem Marzeń

Fundacja Osiem Marzeń

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szydłowiec, mazowieckie

Fundacja Osiem Marzeń jest organizacją non-profit działającą głównie w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczególnie istotne jest dla nas działanie w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej. Naszym marzeniem jest twórcza, aktywna, innowacyjna i tolerancyjna szkoła. Prowadzimy także wolontariat. Jesteśmy członkiem Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Organizujemy warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży: teatralne i plastyczne. W ramach Fundacji działają dwie teatralne grupy amatorskie: Teatr na Kanapie i Teatr 18.15.

Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej można użyć, by zmienić świat. 

Nelson Mandela

Wpłaty

Ładuję...