Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworze Soleckim

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworze Soleckim

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Sienno, mazowieckie

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworze Soleckim została założona w 1928 roku. Obecnie liczy ponad 40 członków pełnoletnich oraz 12 młodych adeptów pożarnictwa, zrzeszonych w funkcjonującej od początku 2023 roku Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.


Jednostka aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, w 2022 roku druhowie OSP (pod przewodnictwem lekarza-anestezjologa oraz ratownika medycznego) przeprowadzili łącznie dziewięć szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy z różnych przedziałów wiekowych. Szkolenia te były uzupełniane również o inne zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.


Na przełomie 2021 i 2022 roku, w ramach projektu finansowanego z programu „Pomoc to Moc" PZU S.A. zakupiono 2 defibrylatory, z których jeden został zamontowany na ścianie budynku remizy OSP, przygotowany do użytku przez każdą osobę. Jest to pierwszy ogólnodostępny defibrylator na terenie powiatu lipskiego. Przekazano również mieszkańcom 300 kalendarzy z instrukcją udzielania pierwszej pomocy w najczęściej występujących sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.


W 2023 roku kontynuowana jest działalność szkoleniowa. Rozpoczęto również realizację projektu dotyczącego edukacji społeczności lokalnej w zakresie postępowania w przypadku zadławień. W jego ramach na budynku remizy zamontowano kolejne urządzenie ratujące życie – zestaw LifeVac.


OSP aktywnie poszukuje środków zewnętrznych, na potrzeby realizacji zadań statutowych. W ostatnich latach wiele instytucji doceniło działalność jednostki, udzielając jej wsparcia finansowego lub rzeczowego – były to m.in. PZU S.A., Fundacja TVN, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Nadleśnictwo Zwoleń, Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą", MSWiA, Fundacja ARP. Dzięki pozyskanym funduszom, udało się zakupić m.in. wspomniane 2 defibrylatory AED, 2 defibrylatory szkoleniowe (z 2 opaskami CPR), zestaw PSP R-1, pediatryczną deskę ortopedyczną, 3 fantomy do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zestaw do pozoracji ran, 2 kamizelki do ćwiczenia postępowania w przypadku zadławień (dla osób dorosłych oraz pediatryczną), 4 urządzenia LifeVac.

W chwili obecnej, wymiana wysłużonego samochodu pożarniczego stanowi najpilniejszą potrzebę OSP w zakresie sprzętowym. Ponadto, jednostka koncentruje się głównie na pozyskiwaniu sprzętu ratownictwa medycznego oraz wyposażenia szkoleniowego w tym zakresie, podnosząc atrakcyjność i poziom merytoryczny realizowanych szkoleń.