Osp Józefów

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Józefów, mazowieckie

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Szkolenie młodzieży - Harcerska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Szkolenia i prelekcje dla społeczności lokalnych - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.