Tym razem my potrzebujemy Waszej pomocy.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie powstała w 1940r i od 78 lat nieprzerwanie działa na rzecz ratowania życia i mienia ludzkiego, oraz ochrony środowiska. Obecnie na wyposażeniu posiadamy ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy Jelcz GCBA 5/32. W swych szeregach zrzeszamy 38 członków w tym kobiety i młodzież. Obecnie mamy 10 przeszkolonych strażaków-ratowników mogących o każdej porze dnia i nocy wyruszyć na wezwanie. Od wielu lat współpracujemy ze szkołą podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie, gdzie staramy się zaszczepić w młodzieży jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa, pierwsza pomoc potrzebującym oraz ochrona środowiska. W ostatnich latach wielokrotnie wyjeżdżaliśmy na wezwanie by pomagać innym. W roku 2018 w samym miesiącu kwietniu wyjeżdżaliśmy już 6 razy do akcji gaśniczych w tym pożary traw, pożar śmietniska, pożar stery siana oraz pożar stodoły w miejscowości Puczniew który trwał 21 godzin. Niestety ze względu na wyposażenie jednostki nie możemy uczestniczyć w każdym rodzaju pożarów i innych akcji, ponieważ brakuje nam aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z czujnikami bezruchu. W przeszłości zdarzało się, że na miejsca akcji dojeżdżaliśmy jako pierwsi ale w przypadku pożarów domów, samochodów, tam gdzie występuję silne zadymienie i temperatura czy podejrzenie zatruciem tlenkiem węgla (czadem) bywamy bezsilni i musimy czekać na przyjazd lepiej wyposażonych jednostek które posiadają aparaty powietrzne gdyż ratownik w takich warunkach nie ma szans ma na skuteczne działanie i nienarażanie zbędnie swojego życia. Chcemy dalej pomagać i chcemy to robić bezpiecznie i skutecznie dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zakupie aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z zapasowymi butlami i czujnikami bezruchu. Cena jednego kompletnego aparatu to około 5 tysięcy złotych a potrzebne są minimum 4 na dwie roty. Państwa pomoc będzie dla nas nieoceniona ,a nasza służba stanie się skuteczniejsza oraz bezpieczniejsza.Przemysław GruszczyńskiPrzemysław GruszczyńskiPrzemysław GruszczyńskiPrzemysław GruszczyńskiPrzemysław GruszczyńskiPrzemysław GruszczyńskiPrzemysław GruszczyńskiPrzemysław GruszczyńskiPrzemysław GruszczyńskiPrzemysław GruszczyńskiPrzemysław GruszczyńskiPrzemysław GruszczyńskiPrzemysław GruszczyńskiPrzemysław Gruszczyński

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0%
0 zł Wsparło 0 osób CEL: 20 000 ZŁ