OSP Bibianna

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Bibianna, wielkopolskie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bibiannie została założona w 1958 roku. Jednostka działa głównie na terenie wsi Bibianna, gminy Malanów, powiatu tureckiego. Jednostka OSP Bibianna w latach 2021-2022 dokonała znacznego progresu. Liczba członków zwiększyła się z 35 do ponad 50 osób. Liczba uprawnionych do podejmowania działań ratowniczych zwiększyła się z 9 do 18 osób – 15 druhów i 3 druhny. Oprócz tego druhowie brali udział w szkoleniach m.in. dowódców OSP, kursach KPP. W ostatnich latach jednostka OSP Bibianna pozyskiwała sprzęt i wyposażenie, które zostały sfinansowane między innymi z budżetu Gminy Malanów, środków pozyskanych z 1% czy też programu ORLEN dla Strażaków. Oprócz tego dzięki staraniom zarządu w ramach darowizny udało się pozyskać radiostacje Motorola GM 360 (Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz torbę PSP R1 (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie). W ramach wymiany pomiędzy OSP z terenu Gminy Malanów przekazano nam średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBAM Jelcz 005. Mimo polepszenia sytuacji szkoleniowej i wymiany wozu, potencjał jednostki jest ograniczany przez niedostateczne wyposażenie.

OSP w Bibiannie podejmuje wiele działań na polu kulturalnym i sportowym. Druhowie pełnią opiekę nad strażnicą, która jest udostępniana mieszkańcom oraz współpracują z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich i klubem sportowym Retro Bibianna. Efektem tej współpracy jest organizacja takich wydarzeń jak np. festyn rodzinny połączony z turniejem siatkówki plażowej. Wpisują się one w promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców. W związku z działalnością kulturalną druhowie współorganizują tak zwany "Pierzok". Jest to impreza integracyjna, kultywująca zapominane tradycje, szeroko pojęty wiejski folklor. Jednostka pełniła opiekę nad gminnym sztandarem, czynnie uczestnicząc w uroczystościach kościelnych i państwowych oraz organizowała Gminny Dzień Strażaka w roku 2022. Druhowie pomagali również mieszkańcom w budowie rekreacyjnej altany. W ubiegłym roku przeprowadzili dwa szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa. Od momentu pozyskania defibrylatora propagowana jest wiedza o jego lokalizacji i możliwości zastosowania. W pobliżu strażnicy znajduje się między innymi boisko do piłki nożnej, piłki plażowej oraz wiata rekreacyjna. Posiadanie defibrylatora tak blisko obiektów sportowych może być na wagę życia.