OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BISKUPICACH

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BISKUPICACH

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Biskupice, wielkopolskie

OSP Biskupice jest nie tylko strażą pożarną, ale także integralną częścią lokalnej społeczności, oferującą szeroki wachlarz działań i szkoleń dla mieszkańców, w tym młodzieży szkolnej.

Szkolenia dla druhów: Druhowie OSP Biskupice regularnie uczestniczą w różnorodnych szkoleniach, takich jak kursy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), szkolenia z ratownictwa wysokościowego oraz technicznego. Dzięki nim zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego działania w różnych sytuacjach awaryjnych.

Akcje charytatywne: OSP Biskupice aktywnie angażuje się w liczne akcje charytatywne na rzecz lokalnej społeczności. Druhowie nie tylko działają jako strażacy, ale również jako aktywni członkowie społeczności, wspierając różne inicjatywy mające na celu pomoc potrzebującym. Ich zaangażowanie w akcje charytatywne stanowi ważny element budowania więzi społecznych i solidarności w okolicy.