Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwiu

Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwiu

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Chociw, łódzkie

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. Działania na rzecz ochrony środowiska. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w statucie w §2 ust. 1. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.