Ochotnicza Straż Pożarna Chrośno

Ochotnicza Straż Pożarna Chrośno

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Chrośno 7, łódzkie

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrośnie zwraca się z prośbą o wsparcie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Nasi Druhowie są zaangażowani w ratowanie nie tylko życia i mienia ludzkiego, ale także w ratowanie życia naszych braci mniejszych. Dlatego też chcemy oficjalnie zająć się pomocą zwierzętom, które ucierpiały w wyniku wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń losowych. Już od kilku lat jako wolontariusze pomagamy w ratowaniu zwierzaków na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, a teraz chcielibyśmy profesjonalnie pomagać zwierzakom na terenie całego województwa.

Nasz obecny samochód to dosłownie zabytek. Wóz ratowniczo-gaśniczy GBA2.5/16, który obecnie posiadamy, wyprodukowany został w 1988 r. Na podwoziu Stara 244. Jest przestarzały konstrukcyjnie i technologicznie. Częste usterki techniczne sprawiają, że dalsza eksploatacja auta jest bardzo uciążliwa. Parametry taktyczno- techniczne tego pojazdu są niskie i mało kompatybilne w realizacji działań ratowniczych z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Pomimo wykonywanej systematycznej konserwacji i stałej troski o utrzymanie sprawności technicznej, pojazd ma wysoką awaryjność. Do tego dochodzą problemy
z dostępnością części zamiennych oraz stale rosnące koszty serwisowania niezbędne do utrzymania należytej gotowości technicznej.

Kupno pojazdu nowej generacji podniosłoby gotowość operacyjną naszej jednostki, w tym również bezpieczeństwo strażaków- ochotników OSP w Chrośnie.

Ze względu na specyfikę naszego obszaru chronionego oraz potrzebę zapewnienia spójności w parametrach ratowniczo- gaśniczych z innymi jednostkami OSP w gminie oraz z Państwową Strażą Pożarną w czasie akcji ratowniczych, wydaje się zasadne uwzględnienie pojazdu posiadającego co najmniej  następujące cechy techniczno- taktyczne:

 1/ uterenowienie z napędem 4x4, z uwagi na tereny leśne

2/ zbiornik wody,

3/ zbiornik na środek pianotwórczy o wielkości adekwatnej do zbiornika wodnego,

4/ autopompa wraz z linią szybkiego natarcia,

5/ kabina z przedziałami osobowymi 2+4

6/ przedział do przewozu zwierząt

OSP Chrośno działa na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki od 1959 r. Nasza jednostka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej (DK) nr 72 oraz drogi gminnej (DG) z Parzęczewa do Aleksandrowa Łódzkiego. W naszym terenie chronionym występują znaczące obszary leśne lasów państwowych i prywatnych, ale też obszary torfowisk, pól rolnych i łąk, dla których sezonowo- w okresie wiosennym
i letnim wzrasta zagrożenie pożarowe. OSP w Chrośnie ujęta jest w planach ratowniczych powiatu zgierskiego w ramach pomocy wzajemnej.

Jednostka OSP w Chrośnie posiada 22 wyszkolonych strażaków OSP, spełniających warunki formalne w zakresie ratowniczo- gaśniczym na poziomie podstawowym, z tego 13 wyszkolonych w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednostka OSP w Chrośnie posiada aktywnie działającą Dziecięcą Drużynę Pożarniczą.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego pozwoli na podniesienie gotowości operacyjnej OSP Chrośno oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Wpłaty

Ładuję...