Ochotnicza Straż Pożarna Chrośno

Typ Ochotnicza Straż Pożarna

Lokalizacja Chrośno 7, łódzkie

                Ochotnicza Straż Pożarna w Chrośnie położona jest około 10 km od Aleksandrowa Łodzkiego. Liczy 45 członków czynnych.  W wyniku naszej działalności udało nam się stworzyć pierwszą w powiecie Dziecięcą Drużynę Pożarniczą liczącą 14 osób. Należą do niej dzieci w wieku od 4 do 12 lat zamieszkujące na terenie naszej gminy.

Cel utworzenia takiej drużyny to:

Popularyzowanie pożarnictwa oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży 

Przynależność do „Dziecięcej Straży” jako forma spędzania wolnego czasu oraz nauki przez zabawę.

Propagowanie i przybliżanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Podnoszenie sprawności  i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

Ukierunkowywanie dzieci i młodzieży przez nabywanie właściwych wzorców i zachowań podczas sytuacji stresowych.

Zbiórki „ Dziecięcej Straży” owocują zawieraniem nowych znajomości między dziećmi i ich rodzicami, ponieważ zaangażowane w projekt dzieci mieszkają na terenie całej gminy Aleksandrów Łódzki. Zróżnicowany wiek członków „Dziecięcej Straży” , 4-12 lat, wyrabia wśród starszych dzieci prawidłowy nawyk pomagania młodszym i słabszym. Wspólna nauka przez zabawę pozwala zaszczepić w dzieciach prawidłowe zachowania i wrażliwość społeczną. Dzieci z „ Dziecięcej Straży” nie przejdą obojętnie obok leżącego na chodniku człowieka, ponieważ wiedzą jak prawidłowo zareagować. Dzięki takim działaniom wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogą czuć się bezpieczniej

Bardzo prosimy o wsparcie naszej inicjatywy propagowania pożarnictwa wśród najmłodszych. Potrzebujemy środki na bierzącą działalność "Dziecięcej Straży" taką jak umundurowanie i armatura pożarnicza. Naszym marzeniem jest zakup zestawu narzędzi hydraulicznych ratujących życie podczas wypadków komunikacyjnych. Mając taki sprzęt nie tylko możemy nieść pomoc ludziom uwięzionym w samochodzie podczas wypadku, ale również uświadamiać młodym  adeptom sztuki pożarniczej, jak dużej siły i determinacji ze strony ratowników wymaga wykonanie dostępu do poszkodowanego i przekazanie go pod opiekę Pogotowia Ratunkowego. 

Pomogli

Ładuję...