OSP Czarnotki

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Czarnotki, wielkopolskie

Celami i zadaniami naszej OSP Czarnotki jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowym i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz informowanie przed nimi.

Do innych zadań należą również upowszechnianie wśród ludności, a w szczególności wśród druhów, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.