OSP Dobrzechów

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Strzyżów, podkarpackie

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzechowie powstała i funkcjonuje nieprzerwanie od 1896 roku, zatem rok 2021 jest rokiem obchodów jubileuszu 125-lecia istnienia. 

W tym czasie nasi strażacy wielokrotnie brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych gdy zagrożone było zdrowie i mienie mieszkańców Gminy Strzyżów, zawodach sportowo-pożarniczych, szkoleniach specjalistycznych, czy pokazach. Codziennie dbamy o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców Dobrzechowa oraz Gminy Strzyżów.

Przez ostatnie lata sporo w naszej jednostce się zmieniło: z funduszy gminnych przeprowadzona była  termomodernizacja budynku, wymieniony dach oraz  elewacja. 

Ponadto jednostka ze środków własnych, prywatnych środków druhów oraz sponsorów wyremontowaliśmy salę spotkań, aneks kuchnię, salę Pamięci, zabytkowe hełmy paradne, ponad 100-letni sztandar oraz boksy garażowe. Ponadto udało nam się pozyskać i wymienić sporą część ubrań specjalnych typu NOMEX, hełmów strażackich, radii nasobnych, montaż autopompy na samochodzie strażackim STAR266 czy zakup lekkiego pojazdu Lublin II. 

Posiadamy w swoich szeregach około 24. strażaków w ramach JOT, którzy aktywnie, na miarę swoich możliwości, angażują się w działalność jednostki. Strażacy są dysponowani do różnego typu działań ratowniczych, które są w znacznym stopniu utrudnione z powodu wysłużonych samochodów.

Działania, jakie podejmujemy, łączą się z potrzebami finansowymi. Dysponujemy sprzętem, zakupionym częściowo dzięki własnemu wkładowi oraz po części dzięki pomocy sponsorów. Jednakże zaangażowanie, jakim dysponuje nasza jednostka, nie jest wprost proporcjonalna do posiadanego wyposażenia.

Potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, by ratować innych w niebezpiecznych i zagrażających życiu zdarzeniach.

Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe naszej jednostki.