OSP Grabowiec

OSP Grabowiec
organizator skarbonki

Superbohaterowie, to wyjątkowe osoby.
Podziwiamy ich, szukamy ich pomocy, za którą jesteśmy wdzięczni, doceniamy to, co robią. Amerykańskie komiksy i nakręcone na ich podstawie filmy cieszą się dużą popularnością. Spektakularne akcje wymagają przede wszystkim odwagi. Niezależnie od sposobu nabycia supermocy, mają jeden cel- uczynić świat bezpiecznym i pomóc potrzebującym.
Taki sam cel mają na uwadze bohaterowie, którzy żyją obok nas- strażacy ochotnicy.

Z prośbą wsparcia zwrócili się do Fundacji Kasperek bohaterowie z Grabowca. Początki  istnienia jednostki  sięgają  roku 1918.  6 marca 1964 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie wpisał jednostkę do rejestru stowarzyszeń.
 W szeregach jednostki są przeszkoleni strażacy ratownicy przedmedyczni, ratownicy do obsługi sprzętu technicznego (nożyc hydraulicznych), którzy w każdej chwili są gotowi do niesienia pomocy osobom poszkodowanym.


Gmina Grabowiec położona jest na obrzeżu 3 powiatów: zamojskiego, chełmskiego i hrubieszowskiego ok. 40000 mieszkańców, ok. 840 km2, w sąsiedztwie znajduje się 6 gmin, ale gdy zachodzi potrzeba bohaterowie pomagają również poza terenem swojego powiatu.
 Działania jednostki nie ograniczają się tylko do gaszenia pożarów, ale także pomocy w razie wypadku drogowego, podtopień budynków, usuwania skutków wichur, niebezpiecznych owadów (np. rój szerszeni), często zajmują się oczyszczaniem przepustów i błota z jezdni, poszukiwaniem osób zaginionych. Bohaterowie są wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc a sprzęt, który posiadają jest bardzo ważny aby mogli sprawnie działać.
Członkowie jednostki są ochotnikami, którzy nie pobierają wynagrodzenia za swoją działalność. Robią to z potrzeby serca. I liczą na inne dobre serca, które wspomogą zakup specjalistycznego sprzętu.

Jednostka nie jest w stanie w stanie pokryć kosztów zakupu brakującego sprzętu, dlatego też zwrócili się z prośbą o sfinansowanie zakupu zestawu PSP R1 z szynami Kramera, deską i stabilizacją głowy. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia pełnych działań ratowniczych. Za likwidacje zagrożeń odpowiadają podmioty ratownicze tworzące Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy: Państwowa Straż Pożarna i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do systemu (OSP KSRG), stąd stan wyposażenia jednostek OSP KSRG ma bezpośredni wpływ na sprawność i skuteczność podejmowanych działań ratowniczych. Koszt zakupu sprzętu to 5295 złotych.

Wspomagając cel pomagasz nie tylko Bohaterom w ich pracy, ale również każdej ofierze wypadku, którą za pomocą
tego sprzętu uratują. Zacznij zmieniać świat pomagając.

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
0%
0 zł Wsparło 0 osób CEL: 5 295 ZŁ