Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie nad Prosną

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie nad Prosną

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Grabów nad Prosną, wielkopolskie

Nasza jednostka działa w oparciu o ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach oraz ustawie o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 roku. Zgodnie z tymi aktami prawnymi, jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie nad Prosną jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przy OSP działa Jednostka Operacyjno-Techniczna, która jest pododdziałem czynnych ratowników wyznaczonych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Od ponad 111 lat istnienia naszego stowarzyszenia, OSP odgrywa strategiczną rolę w życiu lokalnej społeczności. Remiza przyciąga od pokoleń miłośników pożarnictwa. My staramy się kultywować tą tradycję i modernizować nasze wyposażenie, by nadążać za teraźniejszością.

Kiedy słychać wyjącą syrenę strażacką, wtedy warto sobie uświadomić, że wyjeżdżamy do czyjejś krzywdy. Spieszymy do każdego, który nas potrzebuje i niesiemy pomoc. Robimy to bezinteresownie niejednokrotnie zrywając się ze snu, zostawiając swoje rodziny, obowiązki czy przyjemności, by pomagać innym. My również zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie nasze, bo jest taka maksyma, która mówi, że "dobry ratownik to żywy ratownik".

Jednostka OSP Grabów nad Prosną nie prowadzi działalności gospodarczej, nie świadczy usług ani nie oferuje żadnych towarów na rynku. Prowadzimy jedynie działalność dotyczącą ratowania życia i mienia, na której nie zarabiamy. Podstawową siłą bojową jednostki są pojazdy będące na wyposażeniu:

- średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA MAN 2,5/16,

- ciężki samochód gaśniczy GCBA 9,5/50 Scania z armaturą pożarniczą,

- samochód rozpoznawczo-ratowniczy Opel z przyczepką do ratownictwa wodnego.

Każdego roku jesteśmy wzywani około 100 razy do pożarów lub miejscowych zagrożeń, między innymi wypadków drogowych, usuwania powalonych drzew lub innych skutków anomalii pogodowych, gdzie nieodzownym elementem jest profesjonalny i niezawodny sprzęt. 

Obecnie naszym działaniem priorytetowym jest wymiana ponad 30-letniego samochodu Opel, który wymaga wkładu finansowego.