Ochotnicza Straż Pożarna w Jerwonicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Jerwonicach

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Jerwonice, łódzkie

Ochotnicza Straż Pożarna w Jerwonicach podziale bojowy posiada samochód GLBA marki Opel Movano zakupiony w roku 2016 wraz z wyciągarką samochodową o uciągu liny 5,5t, a także maszt oświetleniowy LED, agregat wysokociśnieniowy AWP 50/40 wraz ze zbiornikiem o pojemności 300l. Całe oświetlenie na samochodzie wykonane jest w technologii LED, zmniejszające zapotrzebowanie na energię a tym samym zmniejsza emisję spalin (euro 6). Na wyposażeniu jednostka posiada ubrania ochronny indywidualnej WUS-7 w ilości 9 szt. a także 9 szt. hełmów Calisia Vulkan, które zastąpiły już stare wysłużone oraz bez świadectwa CNBOP hełmy. Posiadamy również niezbędne obuwie ochronne oraz szereg latarek do działań nocnych, nasobne oraz montowane do hełmów. Corocznie w naszych szeregach powiększana jest liczba osób przeszkolonych oraz uprawnionych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, na dzień dzisiejszy posiadamy: - 12 osób przeszkolonych w zakresie podstawowym I i II stopnia, - 3 osoby przeszkolone w zakresie kierowców oraz konserwatorów sprzętu, - 2 osoby z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, - 2 osoba z ratownictwa technicznego, - 1 osoba szkolenie z zakresu dowodzenia działaniami ratowniczymi. Nasza ochotnicza straż pożarna posiada na dzień dzisiejszy 50 członków w tym powyżej 65 roku życia - 7 osób oraz 8 kobiet, które czynnie uczestniczą w działaniach ratowniczych. W naszym podziale bojowy posiadamy również motopompę szlamową HONDA WT 30 X oraz motopompę pływającą NIAGARA, które zostały zakupione również w roku 2016, również do pozyskanego sprzętu w roku 2016 trzeba dodać piłę do betonu oraz stali oraz podręczny sprzęt taki jak: sprzęt burzący, drabinę nasadkową, spodnie, buty, radiostacje nasobne w ilości 4 szt. Agregat prądotwórczy jednofazowy, pilarkę spalinową oraz najaśnica mobilna, został pozyskany w latach ubiegłych dzięki. Na stanie posiadamy również wszelaki sprzęt armatury wodnej takie jak prądownice, odcinki W52, W75, W110, rozdzielacze kulowe, klucze hydrantowe, oraz sprzęt podręczny, łomy, siekiery, toporki, tłumice, widły, łopaty, szpadle, mostki przejazdowe, drabinę nasadkową, szczotki do usuwania wycieków znajdujących się na jezdni.

Obecnie przez wzrost liczby samochodów wzrasta zagrożenie groźnymi wypadkami drogowymi, a z przyczyn sił natury dochodzi do coraz większych i coraz groźniejszych w skutkach zdarzeń. Jako ochotnicy z naszego sołectwa mamy szczególną szansę szybkiego przybycia na miejsce zdarzenia jeszcze przed przybyciem zespołu Państwowej Straży Pożarnej lub ratowników z jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Przy małej obsadzie ratowników zawodowych możemy być wręcz jedyną szansą na udzielenie pierwszej pomocy w przypadku zaangażowania ratowników zawodowych w innych zdarzeniach na terenie powiatu lub gminy. Strażacy zawodowi czy też ochotnicy to tacy ludzie, którzy idą tam, skąd inni ludzie uciekają. Zakup wyposażenia, da nam cenny i nowoczesny sprzęt do udzielania skutecznej pomocy niejednokrotnie decydującej o zdrowiu i życiu ludzkim, gdzie liczy się każda minuta, szczególnie w okresie pierwszych minut po zaistnieniu zdarzenia losowego.

Ochotnicze Straże Pożarne zajmują się minimalizowaniem skutków wielu zdarzeń na terenie naszej gminy, a także zajmuje się między innymi bezpośrednim uczestnictwem w akcjach ratowniczych, chcemy być dla naszej sołeckiej i gminnej społeczności kimś, na kim mieszkańcy mogą polegać i komu ufają. Działania, jakie podejmujemy, łączą się jednak z potrzebami finansowymi, wynikającymi z prowadzenia działalności statutowej, jakim jest ochrona przeciw pożarowa, warto też tu zauważyć, że nasza całkowita działalność opiera się na społecznej pracy naszych druhów i druhen, lecz nadal nam brakuje środków finansowych na doposażenie naszego samochodu w tak niezbędny sprzęt. Ochotnicza Straż Pożarna w Jerwonicach zwraca się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego przy zakupie sprzętu dla zapewnienia gotowości bojowej naszej jednostki, jakim są dwa Aparaty powietrzne FENZY AERIS Typ II stal wraz z sygnalizatorami bezruchu BODYGUARD. Wartość wyżej wymienianego sprzętu to 14000,00 zł, dlatego tego też na dzień dzisiejszy niestety nie jesteśmy w stanie sfinalizować całego przedsięwzięcia, ponieważ brak nam środków finansowych. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe wnioskowanego sprzętu dla naszej jednostki, każde wsparcie, jakim zostaniemy przez Państwa obdarowani zostanie przez nas docenione a wszystkie otrzymane środki zostaną przeznaczone na ww. inwestycję.