Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Brzeziny, łódzkie

Jednostka OSP w Jordanowie w 2015 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Terenem działań jest obecnie teren powiatu brzezińskiego. Jednostka liczy 28 członków w wieku 18-50 lat, którzy są gotowi do podjęcia działań ratowniczo- gaśniczych. Druhowie  posiadają aktualne wyszkolenia m.in.:  ratownictwa technicznego, kwalifikowaną pierwszą pomoc, kierowanie ruchem drogowym, współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,  przeciwpowodziowym i ratownictwa na wodach, konserwatorów sprzętu, naczelników OSP, dowódców OSP. 

Jednostka OSP rozwijając się systematycznie, stała się  jedną z bardziej aktywnych i mobilnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu brzezińskiego. OSP w Jordanowie, jest dysponowana do zdarzeń z udziałem środków transportu, związanych z rolnictwem, pożarami oraz lokalnych podtopień.  Jesteśmy czynnie działającą Jednostką.