Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Kołbiel, mazowieckie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli jest stowarzyszeniem działającym na płaszczyźnie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa gminy Kołbiel i powiatu Otwockiego. Wykonuje także zadania spoczywające na samorządzie w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Powstała w 1917 roku i ma swoją siedzibę bezpośrednio przy ruchliwej drodze krajowej 50 i S17 łącząca dwa województwa. Wypełnia skutecznie i ofiarnie zadania ratownicze, systematycznie rozwijając swoje możliwości bojowe. OSP Kołbiel jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w związku z czym zwiększył się zakres zadań, o zadania dotyczące ratownictwa technicznego, drogowego, medycznego. Częste wyjazdy do działań ratowniczo-gaśniczych, udział w ćwiczeniach oraz zaangażowanie w działaniach na rzecz społeczeństwa wystawiają jednostce wysoką ocenę.