OSP Krzęcin

OSP Krzęcin

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Krzęcin, małopolskie

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzęcinie jest stowarzyszeniem istniejącym od 1906 roku. Głównym celem naszej jednostki jest udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, w tym wypadków drogowych.

Naszą misją jest realizacja strażackiej pasji i służenie mieszkańcom. OSP Krzęcin pełni rolę organizacji aktywizującej społeczność lokalną, dlatego nasze działania obejmują również sferę kultury, sportu, oświaty, czy ochrony środowiska. Prowadzimy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i orkiestrę dentą "STRAŻAK". Poprzez udział w uroczystościach państwowych i kościelnych działamy na rzecz podtrzymywania i upowszechnianie tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.