Ochotnicza Straż Pożarna w Łasku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łasku

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Łask, łódzkie

Jednostka OSP w Łasku jest jedną z wiodących jednostek z terenu powiatu łaskiego. Jest jedną z jednostek najczęściej biorących udział w działaniach ratowniczych (46 razy udział w akcjach w 2017 roku). Bardzo często (w 2017 roku 123 alarmowania) jest dysponowana do zabezpieczenia rejonu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łasku, w sytuacji gdy zastępy z KP PSP Łask udają się do akcji ratowniczo-gaśniczych. W 2017 roku OSP w Łasku bardzo często wyjeżdżała do zdarzeń związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów  oraz porywistych wiatrów. Wiele zdarzeń to pożary i wypadki. OSP w Łasku udziela się także na rzecz społeczności lokalnej poprzez propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy podczas imprez lokalnych np. Dzień Dziecka, Jarmark Łaski itp.