OSP Łęki Dolne

OSP Łęki Dolne

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Łęki Górne, podkarpackie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Dolnych do jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, prężnie działająca w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz ratownictwa technicznego na terenie powiatu dębickiego i całego województwa podkarpackiego. Jednostka wyróżnia się na tle innych zaangażowaniem w różnego rodzaju projekty społeczne oraz akcje charytatywne. Prowadzi bardzo szeroki program prewencyjny oraz edukacyjny z nastawieniem na wpajanie młodym osobom prawidłowych zachowań w niebezpiecznych sytuacjach, oraz przeciwdziałanie niebezpiecznym procederom. Przy jednostce działa bardzo popularna Dziecięca Drużyna Pożarnicza "Mali Strażacy Łęki Dolne", która pod opieką strażaków OSP Łęki Dolne uczy się zasad bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy, a także podejmuje akcje promujące dobre nawyki jak m.in. materiał wideo o nazwie" Stop Pożarom Traw" który dotarł do ponad 80 tys. osób w sieci. 
Jednostka jest również zawsze obecna na wszelkiego rodzaju imprezach integracyjnych, często w roli organizatora, dbając o życie kulturowe okolicznych mieszkańców.