OSP Łukówiec

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Karczew, mazowieckie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000285961. Głównym celem naszego stowarzyszenia jest udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, w tym wypadków drogowych.

Naszą misją jest realizacja strażackiej pasji i służenie mieszkańcom. OSP Łukówiec pełni rolę organizacji aktywizującej społeczność lokalną, dlatego nasze działania obejmują również sferę kultury, sportu, oświaty, czy ochrony środowiska. Poprzez udział w uroczystościach państwowych i kościelnych działamy na rzecz podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.