OSP ORM Koszalin

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Koszalin, zachodniopomorskie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej została powołana na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Jesteśmy umundurowaną formacją tworzoną przez radę gminy, dbamy o ochronę porządku publicznego na terenie gminy.