Ochotnicza Straż Pożarna w Owieczkach

Ochotnicza Straż Pożarna w Owieczkach

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Klonowa, łódzkie

Ochotnicza Straż Pożarna w Owieczkach powstała w 1917 roku. Od początku swojego istnienia zrzeszała druhów z okolicznych miejscowości, którym bliska była idea niesienia pomocy innym ludziom, których dotykało zagrożenie. W początkowym etapie jednostka liczyła 25 druhów. W tym momencie Nasze szeregi zasila łącznie blisko 100 Druhen i Druhów. 

Na chwilę obecną stawiamy szczególny nacisk na rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która liczy ponad 16 osób. Reprezentują oni jednostkę biorąc udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, oraz zawodach sportowo - pożarniczych. Staramy się organizować dla nich turnieje piłki nożnej, siatkowej oraz tenisa stołowego, odbywające się w Naszej jednostce w trakcie okresu wakacyjnego. 

Dumą jednostki jest jedna z nielicznych na Naszym terenie Kobieca Drużyna Pożarnicza, licząca blisko 20 Druhen. Reprezentuje ona Naszą jednostkę w Zawodach Sportowo - Pożarniczego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Część z Druhen posiada także ukończone szkolenie z zakresie prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.

Nasza jednostka, poza prowadzoną działalnością na rzecz społeczności lokalnej - organizacji festynów, pokazów, przeprowadzania szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla mieszkańców i młodzieży szkolnej, bierze także aktywny udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych.

Druhny i Druhowie wchodzący w skład Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP w Owieczkach posiadają specjalistyczne szkolenia z zakresu prowadzenia oraz dowodzenia działaniami ratowniczymi, a także kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Aby móc spełniać swoje powołanie, ciągle musimy udoskonalać swoje umiejętności oraz dokonywać zakupów nowoczesnych sprzętów ratowniczych. Na chwilę obecną mimo usilnych, wieloletnich starań nie posiadamy na wyposażeniu Zestawu Ratownictwa Medycznego PSP R-1, co znacznie utrudnia strażakom udzielanie pierwszej niezbędnej pomocy poszkodowanym. Strażacy często jako pierwsi przybywają na miejsce zdarzenia, dlatego ważne jest, aby byli wyposażeni w niezbędny sprzęt.

Koszt zakupu takiego zestawu to około 6 500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych). Kwota ta przewyższa możliwości finansowe Naszej jednostki, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie wsparcia. Będziemy wdzięczni za każdy, nawet najmniejszy rodzaj udzielonej pomocy.