Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Głuszyna

Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Głuszyna

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Głuszyna jest jedną z 5 jednostek działających na terenie miasta Poznania. Od 2015 działamy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Co roku odnotowujemy ponad 130 interwencji na terenie miasta oraz powiatu poznańskiego. Czynnie uczestniczymy w działaniach prewencyjnych organizowanych przez Urząd Miasta, Komendę Miejską PSP w Poznaniu a także placówki oświatowe. W ubiegłym roku oddano nam do użytku nowy budynek strażnicy a na początku bierzącego roku dotarł do naszej jednostki nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Dla mieszkańców służymy pomocą 24/7. Nigdy nie odmówimy pomocy. Naszym motto jest "Bogu na chwałę, Bliźniemu na ratunek". Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która już liczy ponad 20 młodych osób w wieku 8-17 lat. Nasi strażacy, by móc bezbłędnie i jak najlepiej wykonywać swoją pracę, ćwiczą i doskonalą się pod okiem kolegów z Państwowej Straży Pożarnej. Nasz obecny sprzęt medyczny, który niejednokrotnie pomagał ofiarom wypadków i katastrof jest wysłużony i wymaga wymiany na nowy. Dlatego, zwracamy się do Państwa o wsparcie i pomoc w uzbieraniu środków na ten cel. Koszt takiego zestawu to blisko 7 tysięcy złotych.