Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęcinku

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęcinku

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Sulęcinek, wielkopolskie

CELEM OSP JEST:

1. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ POŻARÓW, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCHLUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ

STRAŻĄ POŻARNĄ.

2. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ ŻYCIA, ZDROWIA ORAZ

MIENIA PODCZAS:

 1/ WALKI Z POŻARAMI I INNYMI KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI,

 2/ RATOWNICTWA TECHNICZNEGO,

 3/ RATOWNICTWA CHEMICZNEGO, ORAZ POMOCNICZYCH CZYNNOŚCI RATOWNICZYCH, PODCZAS

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ LUB INNYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH.

3. UŚWIADAMIANIE LUDNOŚCI O POTRZEBIE I SPOSOBACH OCHRONY PRZED POŻARAMI, KLĘSKAMI

ŻYWIOŁOWYMI LUB INNYMI MIEJSCOWYMI ZAGROŻENIAMI ORAZ PRZYGOTOWANIE JEJ DO UDZIAŁU

W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ.

4. UDZIAŁ W OBRONIE CYWILNEJ.

5. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP ZAINTERESOWAŃ W DZIEDZINIE KULTURY, OŚWIATY I

SPORTU.

6. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

ORAZ STATUTU.