Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Trzebień, dolnośląskie

Z dniem 01 grudnia 2016 r., decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu została włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu deklaruje w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji zadań ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym według posiadanych możliwości organizacyjno - sprzętowych i wyszkolenia.

Jednostka jest zlokalizowana w Gminie Bolesławiec, w miejscowości liczącej blisko 1200 mieszkańców.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu zabezpiecza rejon, przez teren, którego przepływają rzeki Bóbr, Kwisa, Bobrzyca i inne cieki wodne, co niesie za sobą zagrożenia powodziowe dla kilkuset gospodarstw na terenie powiatu bolesławieckiego.

Na terenie chronionym przez jednostkę zlokalizowane są również, szczególnie wzdłuż doliny rzeki Bóbr, liczne akweny wodne po byłych kopalniach odkrywkowych (tzw. żwirownie), jak również obecnie eksploatowane zakłady eksploatacji kruszywa, na których w ostatnich latach często dochodziło do zdarzeń związanych z utonięciami osób z nich korzystających zarówno w okresie letnim (na "dzikich kąpieliskach"), jak i w okresach zimowych (działania ratownicze na lodzie).

Lokalizacja miejsc zagrożonych do około 15 - 24 km od Bolesławca oraz
do około 25 km od Szprotawy (województwo lubuskie) ogranicza możliwości ratownicze
w tym rejonie zastępów Państwowej Straży Pożarnej, ze względu na długi czas dojazdu
do ewentualnych zdarzeń.

Jednostka charakteryzuje się wysokim poziomem wyszkolenia. W skład Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP w Trzebieniu w chwili obecnej wchodzi 18 ratowników.

Wyszkolenie jednostki przedstawia się następująco:

- szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - 17 ratowników,

- kurs sternika motorowodnego - 3 osoby,

- dowódcy OSP - 10 osób,

- kierowcy - 7 osób.

Z uwagi na powyższe, niezbędne jest doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu w sanie lodowe z pełnym wyposażeniem ratowniczym, których koszt zakupu, to kwota około 7 tys. złotych.

Zakup tego rodzaju sprzętu w znaczny sposób podniesie możliwości ratownicze Ochotniczej Straży Pożarnej
w Trzebieniu, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo mieszkańców powiatu bolesławieckiego, a tym samym województwa dolnośląskiego.