OSP Turze Rogi

OSP Turze Rogi

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Łuków, lubelskie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzych Rogach istnieje od 1924 roku. Od początku swojego istnienia jednostka stawia sobie cele m.in. in. w zakresie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności; uczestniczenie I reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich, działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; działalność na rzecz dzieci I młodzieży; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, Największym obszarem, w jakim jednostka działa jest udział w akcjach ratowniczych. Ponadto jednostka również bierze czynny udział w życiu społeczności lokalnej poprzez wspieranie różnego rodzaju inicjatyw lub jest ich bezpośrednim organizatorem. W swojej działalności jednostka stara się realizować wszystkie swoje cele statutowe poprzez udział w różnego akcjach ratowniczych, organizacje festynów, lekcji pokazowych kursów, szkoleń, poszerzanie wiedzy I umiejętności społeczności lokalnej oraz członków jednostki. Jednostka włącza się również aktywnie w pomoc różnym osobom w potrzebie.