OSP Uchorowo

OSP Uchorowo

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Uchorowo, wielkopolskie

Straż ogniowa powstała w 1928 roku na majątku ziemskim z polecenia właściciela Zdzisława Droste. Pierwszym naczelnikiem został Michał Styszyński - powstaniec wielkopolski podkomendny Leona Masiakowskiego, a strażakami pracownicy majątku. Do dyspozycji mieli oni sikawkę ręczną na wozie konnym i kilka węży. Z przekazów nie wiele wiadomo o działalności przed wojennej. W czasie okupacji straż nie zaprzestała działać, nawet pod groźbą śmierci. W trakcie ucieczki nazistów w 1945 roku sprzęt zostaje częściowo zdewastowany i rozkradziony a częściowo przetrwał chowany w domach przez druhów. 10 października 1945 roku na naczelnika wybrany zostaje Józef Koralewski, który rozpoczyna kompletowanie sprzętu, bo jak zapisał po sobie: „po długich mozolnych jazdach (rowerem) udało się doprowadzić do sprawności i gotową do akcji (sikawkę konną), bo przecież pożary nie czekały”. Józef Koralewski funkcję naczelnika piastuje 4 lata do roku 1949, we władzach zasiada do roku 1979 jako gospodarz a później przewodniczący komisji rewizyjnej.

W 1954 roku zostaje przydzielona z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Obornikach pierwsza motopompa M-400, również w tym samym roku patronat nad OSP przejmuje miejscowe Państwowe Gospodarstwo Rolne a jednostka staje się Zakładową Ochotniczą Strażą Pożarną. W 1958 roku zostaje zakupiona nowa motopompa większej wydajności. W latach 50-tych i 60-tych prezesurę sprawował Jan Staszak a naczelnikami byli kolejno Mieczysław Rakowicz i Franciszek Kłos.

W 1966 roku ZOSP przeżywa wielki dzień kiedy to przyprowadzony zostaję nowy samochód bojowy GBAM Star 25 z pełnym wyposażeniem, jeden z najnowocześniejszych na tamte czasy w regionie i służy nam 50 lat aż do roku 2016.

Pierwszym konserwatorem wozu zostaje prezes Jan Staszak a kierowcą zastępczym Czesław Nowaczyk pełniący w latach 50tych i 60tych funkcję skarbnika. Później kierowcami zostają także Stefan Tomczak, Mieczysław Rakowicz, Bernard Bardzik, Marian Czerwiński, Wojciech Warguła i Leszek Kmita.

W 1969 roku pojawia się pierwsza wzmianka o Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej działającej przy OSP, według protokołu walnego zebrania z 1 lutego 1969 r. MDP liczyła w tym dniu 8 członków, na tej podstawie można wnioskować że utworzona została co najmniej rok wcześniej w 1968 i działa z przerwami do dnia dzisiejszego - 55 lat.

Lata 70-te i 80-te przynoszą rozkwit jednostki, kierownictwo PGR inwestuje w mundury i sprzęt gaśniczy. Prezesurę sprawują Ryszard Bednarek a następnie Piotr Słomiński, naczelnikiem pozostaje w tym czasie Franciszek Kłos. Organizowane są obchody 50-lecia a później także 55-lecia. W parku zostaje wybudowana nowa strażnica z dwoma boksami garażowymi.

Większe akcję w których braliśmy w tym czasie udział:

- pożar trzech gospodarstw w Uchorowie
- pożar kina i posterunku milicji w Skokach
- pożar Puszczy w Łopuchówku
- pożar lasu między Dąbrówką Leśną a Lipą
- pożar stodoły w Popowie
- pożar spółdzielni w Lulinie
- pożar domu w Obornikach
- pożar zabudowań w Promnicach

U schyłku PRLu w roku 1990 zorganizowane zostają obchody 60-lecia, na których decyzją Zarządu Głównego ZOSP RP jednostka zostaje odznaczona Złotym Medalem dla Pożarnictwa. Po upadku PGRu jednostka przestała być jednostką zakładową, które w tamtym czasie upadały razem zakładami. Tak się jednak nie stało. Prezesurę w dalszym ciągu sprawuje Piotr Słomiński, funkcję naczelnika po przejściu na emeryturę Franciszka Kłosa przejmuje Stanisław Włodarczak a następnie Andrzej Szacik.

Nowe tysiąclecie przynosi nowe możliwości, jednostka przenosi się do budynku byłej kotłowni, który zostaje zaadaptowany na nową remizę. W 2003 roku prezesem zostaję Jacek Zaranek, naczelnikiem Jerzy Derwich a sekretarzem Iwona Wojczak pierwsza kobieta w szeregach jednostki. W tym samym roku zostają zorganizowane obchody jubileuszu 75-lecia. Jednostka bierze aktywny udział w zawodach gminnych i powiatowych na których zajmuje czołowe lokaty. Bierze udział w akcjach także poza terem gminy między innymi w Rożnowie, Marszewcu czy Łukowie. Niestety awaria samochodu wyklucza nas na jakiś czas z działań. Dodatkowo w 2011 roku kończy się umowa na użytkowanie remizy i budynek zostaje sprzedany a jednostka wyłączona z systemu. Mimo to funkcjonuje bez siedziby 5 lat do momentu wybudowania nowego garażu w roku 2016. W tym samym roku Stara 25 zastępuje lekki samochód rozpoznawczy Tarpan Honker a prezesem zostaję Krzysztof Matuszewski, naczelnikami są Jerzy Derwich a następnie Mateusz Derecz . Do systemu wprowadzeni zostajemy ponownie w 2019 roku, jednostka zaczyna prężnie się rozwijać, pozyskiwany jest nowy sprzęt a na zawodach zajmujemy czołowe lokaty. W 2022 roku zostaję utworzona pierwsza w historii Kobieca Drużyna Pożarnicza zrzeszająca 10 druhen. W styczniu 2023 roku przekazany zostaję nam samochód GLBA Renault Mascott z OSP Rakownia, Tarpan natomiast zostaję przekazany do OSP Krosinek.