OSP Wilczków

OSP Wilczków

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Goszczanów, łódzkie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczkowie założona została w 1945r.

W obecnej chwili liczy 53 członków z czego 21 ma uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Od momentu powstania realizuje zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzimy działalność profilaktyczną skierowaną do mieszkańców naszej okolicy, w szczególności dla młodzieży. Terenem naszego działania są głównie obszary wiejskie, gdzie dochodzi głównie do pożarów budynków gospodarczych oraz inwentarskich, a także terenów leśnych, nieużytków i upraw rolniczych. Bierzemy również udział akcjach takich jak wypadki i miejscowe zagrożenia. Szerzyny działalność kulturalną i sportową wśród mieszkańców oraz młodzieży. Głównym naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności poprzez ciągłe doskonalenie zawodowe oraz pozyskiwanie nowego sprzętu dla ochrony zdrowia, życia i mienia lokalnej społeczności.