Ochotnicza Straż Pożarna w Złotkowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotkowie

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Kleczew, wielkopolskie

Celem działania jednostki OSP Złotków jest działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednostka czynnie bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz uczestniczy w uroczystościach kościelnych. Nasze cele statutowe to prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałania w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.