Ochotnicza Straż Pożarna w Zopowych

Ochotnicza Straż Pożarna w Zopowych

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Zopowy, opolskie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zopowych istnieje od 1952 roku. Dzięki poświęceniu i ofiarności obecnych oraz byłych członków straży zostały wybudowane dwa boksy garażowe, oraz pozyskane dwa samochody bojowe, które stopniowo staramy się doposażyć w niezbędny sprzęt. Od 1995 roku znajdujemy się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, co zobowiązuje nas, jako jednostkę do możliwości prowadzenia samodzielnych działań ratowniczych bez wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

OSP Zopowy jako jedna z dwóch jednostek w naszej gminie została włączona do lokalnego planu ratownictwa specjalistycznego. Obecnie nie gasimy tylko pożarów, ale również dysponowani jesteśmy do innych zdarzeń (ratownictwo drogowe, wodne, wysokościowe itp.). Aby móc jeszcze lepiej działać dla społeczności lokalnej, pragniemy rozwijać i uzupełniać wyposażenie naszych samochodów ratowniczo-gaśniczych i wyposażenie osobiste strażaków. W ostatnich latach dzięki dotacjom  KSRG, WFOŚiGW, Gminy Głubczyce oraz różnych fundacji, firm i osób prywatnych udało nam się zdobyć sprzęt ratowniczy i wyposażenie za dziesiątki tysięcy złotych. Niezależnie od pory dnia i nocy zostawiamy nasze rodziny i przyjaciół, aby nieść pomoc potrzebującym.

Obecnie nasza jednostka prowadzi intensywne działania mające na celu wymianę hełmów oraz umundurowania specjalnego. Posiadane aktualnie hełmy są już mocno zużyte, przez co nie zapewniają pełnej ochrony strażaka podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Ubrania specjalne, których używają nasi strażacy, są również mocno zużyte, a tym samym zagrażają bezpieczeństwu samych strażaków. Dodatkowo nowoczesne ubrania specjalne, które chcielibyśmy kupić, są bardziej komfortowe w użytkowaniu, wykonane są z lepszych materiałów zapewniających oddychalność i wyższy stopień ochrony.  Główną barierą napotkaną przy realizacji tego projektu są finanse! Koszt zakupu jednego hełmu to koszt około 1200 zł a ubrania specjalnego to wydatek rzędu 2000-3000 zł. Mamy ogromną nadzieję, że uda nam się wspólnie z Państwem zrealizować nasz projekt "BEZPIECZNY STRAŻAK" i wpłynie to pozytywnie na gotowość bojową naszej jednostki jak również na bezpieczeństwo mieszkańców obszarów chronionych przez OSP Zopowy. 

Wdzięczność ludzi, którym sprzęt ratowniczy może pomóc jest czymś, czego nie można przedstawić za pomocą jakichkolwiek liczb, tabel czy wykresów. Wdzięczność ta pozostaje w sercach.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć przedstawiających naszą codzienną ratowniczą pracę, ćwiczenia doskonalące oraz działalność prewencyjną i szkoleniową! 

  

W przyszłości, pozyskane środki finansowe zgromadzone przez naszą jednostkę OSP pragniemy również przeznaczyć na remont  4 pojazdów, które nasza jednostka wspólnie z Gminą Głubczyce pozyskała nieodpłatnie ze Straży Granicznej. Wspomniane pojazdy to 2 quady i 2 motocykle terenowe  - po doprowadzeniu maszyn do stanu używalności pragniemy rozwijać specjalizację poszukiwawczo-ratowniczą. Pozyskane pojazdy są mocno wyeksploatowane, jednak liczymy, że dzięki naszemu samozaparciu uda nam się je wprowadzić do podziału bojowego tak, aby skutecznie nieść pomoc potrzebującym. 

Wpłaty

Ładuję...