OSP Zławieś Mała

OSP Zławieś Mała

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Zławieś Mała, kujawsko-pomorskie

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP i stowarzyszeniami - branie udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń - informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi - rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej -uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich - wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.