Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

Zadaniem nadrzędnym Specjalnego Ośrodka Wychowawczego jest wychowywanie z miłością w ujęciu chrześcijańskim poprzez:

- Usprawnianie zaburzeń funkcji psychicznych i fizycznych wychowanków.

- Szeroko rozumiana adaptacja społeczna wychowanków.

- Przygotowanie wychowanków do aktywnego udziału w codziennym życiu grup.

- Podejmowanie działań na rzecz Środowiska i spełnienia w przyszłości obowiązków zawodowych.

W  myśl koncepcji pracy Ośrodka "uczymy się żyć z niepełnosprawnością, a nie z niepełnosprawności"...