Ośrodek Rehabilitacyjny w Rusinowicach

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rusinowice, śląskie

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej p.w. Św. Rafała Archanioła w Rusinowicach został wybudowany w latach 1990 – 1994 z dotacji Komisji ds. Pomocy Humanitarnej przy Ambasadzie USA, która pokryła 100% kosztów robót budowlanych, oraz Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, Ojca Świętego Jana Pawła II, jak również z indywidualnych darów wielu darczyńców. Wyposażenie Ośrodka ufundował wiceambasador USA Michael Hornblow [12-06-1994]. Inicjatorem budowy był nieżyjący już dzisiaj ks. Biskup Czesław Domin, który nie tylko zgromadził fundusze potrzebne do budowy obiektu, ale przede wszystkim głęboko rozumiejąc potrzeby osób niepełnosprawnych, zaprogramował jedyny w swoim rodzaju styl Ośrodka. Ośrodek prowadzi działalność rehabilitacyjno - leczniczą dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dysfunkcją narządów ruchu o różnej etiologii. Na turnusach rehabilitacyjnych (21-dniowych) przebywają dzieci niepełnosprawne wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Funkcja edukacyjna Ośrodka polega na przekazywaniu wiadomości i umiejętności poszkodowanym dzieciom i ich opiekunom celem dalszego prowadzenia ćwiczeń w miejscu zamieszkania. Ośrodek rozpoczął swoją działalność po podpisaniu umowy z MZ  w kwietniu 1994 r.

Świadczenia medyczne rehabilitacji stacjonarnej realizowane są w ramach dwóch oddziałów rehabilitacyjnych:

Rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych z  50 łóżkami szpitalnymi

Rehabilitacji Neurologicznej z 45 łóżkami

oraz w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej w Poradni Rehabilitacyjnej i Działu Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

Dodatkowo w strukturze posiadamy Pracownię EKG.

Ośrodek dysponuje znakomitą kadrą specjalistów: lekarzy    i pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów      i terapeutów zajęciowych.

Najczęściej stosowane metody pracy terapeutycznej: metoda Bobath i Vojty;

•     metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn,

•     muzykoterapia Ch.Knilla, 

•    aktywnego słuchania muzyki – metoda Betty Strauss,

•     mobilna rekreacja muzyczna Kieryłla,

•     elementy metody glottodydaktycznej,

•     elementy metody dobrego startu,

•    elementy edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, 

•    systemy edukacyjne PUS, Paleta,

•    schemat budowy ciała wg metody Boguckiej.

Prowadzimy także zabiegi rehabilitacyjne w ramach hydroterapii (w basenie oraz wannach do masażu wirowego i podwodnego). 

W 2000 r. wybudowano halę do zajęć z hipoterapii, a obok niej stajnię dla 4 koni. Zagospodarowany został teren do prowadzenia hipoterapii i miejsce na wybieg dla koni. Tak więc bez względu na pogodę hipoterapia może być prowadzona przez cały rok.

Hipoterapia stanowi istotny element wieloprofilowej rehabilitacji. Angażuje do pracy wszystkie zmysły człowieka, pobudza wszystkie mięśnie i układy (wegetatywny, oddechowy, krwionośny, nerwowy itp.). Hipoterapia często przez dzieci nie jest utożsamiana              z procesem rehabilitacji, a jest traktowana jako nagroda i wyróżnienie i dlatego chętnie w niej uczestniczą.

Pacjenci znajdują się pod specjalistyczną opieką lekarską z zakresu pediatrii i neurologii dziecięcej (stała współpraca Ośrodka z Kliniką Neurologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Katowicach). Podczas pobytu w Ośrodku, każde dziecko jest konsultowane przez specjalistę z zakresu ortotyki. Dzieci biorące udział w turnusach rehabilitacyjnych  naszego Ośrodka znajdują się pod bezpośrednią, całodobową opieką personelu medycznego.

Wszyscy niepełnosprawni wraz ze swoimi opiekunami biorą udział w licznych kursach i szkoleniach dotyczących najnowszych metod  rehabilitacyjnych, pokazach sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

      Terytorialny zakres działalności Ośrodka obejmuje                                                    cały kraj !

Naszymi pacjentami są osoby niepełnosprawne                  (w szczególności dzieci i młodzież) z dysfunkcją narządów ruchu z następujących powodów:

•   mózgowe porażenie dziecięce (wszystkie postacie),

•   encefalopatii okołoporodowych,

•   urazów czaszkowo-mózgowych                                              (wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości i inne),

•  guzów UN i stanów po operacji guza UN (w tym  stany po radio i chemioterapii),

•  chorób demielinizacyjnych UN,

•  chorób nerwowo-mięśniowych (wszystkie postacie)

•  chorób zwyrodnieniowych UN

•   chorób metabolicznych UN

•   chorób naczyniowych OUN

•  wad wrodzonych UN (przepukliny i stany po operacji przepuklin oponowo-rdzeniowych oraz inne wady UN),

•    fakomatoz,

• kolagenoz i innych chorób łącznotkankowych i autoimmunologicznych,

•    ostrych i przewlekłych wylewów podtwardówkowych,

•  uszkodzeń UN w wyniku ostrych chorób zapalnych (powikłania po ostrych zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych),

•    Zespół Downa i innych aberracji chromosomowych.

Pacjenci po zabiegach operacyjnych (endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego).

                                    Do zobaczenia w Rusinowicach !!!

                                        GALERIA ZDJĘĆ