Fundacja Herbu Ostoja

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Spytkowice, małopolskie

Fundacja Herbu Ostoja została stworzona przez nas, tzn. Marka Gajowego i Dawida Niesyczyńskiego w 2019 roku. Celem Fundacji jest ochrona lokalnego dziedzictwa Spytkowic - miejscowości i terenów, które leżą w sercu zatorskiej Doliny Karpia. Ratujemy, razem z gronem Wolontariuszy Szkolnych i lokalnych Ludzi Dobrej Woli, najcenniejsze zabytki znajdujące sie na terenie naszej Małej Ojczyzny. Dzięki nam udało się m. in. odkryć autorstwo rzeźby Anioła dłuta Franciszka Michała Wyspiańskiego - ojca Stanisława Wyspiańskiego. Ponadto Fundacja Herbu Otoja zajmuje się sworzeniem koncepcji i rozwoju kompleksu pałacowo-krajobrazowego w Spytkowicach.