Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa OTWÓRZ SERCE

Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa OTWÓRZ SERCE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Legnica, dolnośląskie

Pomagamy rodzinom dzieci z zespołem Downa w zakresie ochrony życia, doboru terapii, kontaktu ze specjalistami, rehabilitacji oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.
 

Propagujemy ochronę życia, zdrowia i godności dzieci z zespołem Downa, ich rodziców i opiekunów oraz troskę o duchowe, moralne i materialne środowisko życia.
 
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców dzieci z zespołem Downa.

 
Utworzyliśmy ośrodek rehabilitacyjny wczesnego wspomagania.
 
Tworzymy grupy integracyjne w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
 
Integrujemy osoby z zespołem Downa z resztą społeczeństwa.

Choć dziś wiedza na temat Zespołu Downa jest duża, nadal nieznane są przyczyny jej powstawania. Obecność dodatkowego chromosomu powoduje opóźniony rozwój psychoruchowy, a także współwystępowanie wad towarzyszących, najczęściej takich jak: wada serca, niedosłuch. Czasem występują też wady fizjologiczne układu pokarmowego i moczowego. Występująca w Zespole Downa ogólna wiotkość mięśni powoduje spowolnienie rozwoju fizycznego. Dzięki kompleksowej rehabilitacji, oraz zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, dziecko ma szansę na pełny rozwój swoich możliwości.