Fundacja Our Pride

Fundacja Our Pride

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja warszawa, mazowieckie

Fundacja Our Pride poprzez swoją działalność promuje aktywny tryb życia oraz ułatwia start szczególnie utalentowanej młodzieży wiążącej swoją przyszłość ze sportem. Pragniemy, aby sukces tych ludzi nie zależał od ich sytuacji materialnej, ale od ich talentu i ciężkiej pracy.

Marzymy, aby więcej osób mogło odnosić sukcesy nie tylko na skalę europejską, ale na skalę światową. Dlatego skupiamy się na zawodnikach, którym mimo trudnej sytuacji materialnej tak niewiele brakuje do osiągania największych laurów sportu światowego. Pragniemy ułatwić im stanie się symbolami sportu i przykładem dla młodzieży w dążeniu do upragnionych celów.
 
Żyjemy w bardzo dynamicznym okresie rozwoju sportu i kultury na świecie. Niestety w naszym kraju ciągle brakuje odpowiedniego sprzętu sportowego, jest zbyt mało ośrodków szkoleniowych, co powoduje coraz większe różnice pomiędzy sportowcami na świecie a zawodnikami, którzy trenują w Polsce.
 
Wspieramy, promujemy i organizujemy różne formy wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży uprawiającej lub chcącej uprawiać sport.
 
Wspieramy, promujemy i organizujemy imprezy turystyczne, programy profilaktyczne oraz działania na rzecz zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn.
 
Pozyskujemy i sprawujemy opiekę nad sprzętem, urządzeniami i obiektami służącymi realizacji celów Fundacji.
 
Nasze działania promujące kulturę fizyczną i sport realizujemy głównie poprzez zapewnienie naszym podopiecznym profesjonalnej opieki lekarskiej oraz organizację obozów szkoleniowych. W porozumieniu z wykwalifikowaną kadrą trenerską oraz związkami sportowymi dokonujemy zakupów lub udostępniamy specjalistyczny sprzęt sportowy.
 
Najzdolniejsi sportowcy zostają objęci patronatem Fundacji i włączeni do systemu stypendialnego – pomocowego.