Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Zarząd Główny

Big 817e0532 bc7e 476f b84e 8e66084f1a0b

Reprezentant Tadeusz Zarębski

E-mail zarebski@bialan.pl

Telefon tel/fax:85-6754420

Lokalizacja Białystok, podlaskie

Udzielamy pomocy osobom dotkniętym padaczką we wszystkich sprawach życiowych.
 
Pomagamy w uzyskaniu pracy oraz wpływamy na właściwy stosunek zakładów pracy do zatrudnionych w nich osób chorych na padaczkę.
 
Udzielamy pomocyczłonkom w rozwiązywaniu spaw życia codziennego oraz współdziałamy w organizowaniu działalności społecznej i kulturalnej.
 
Organizujemy samopomoc członkowską mającą na celu zespolenie środowiska osób chorych na padaczkę, przeciwdziałając jednocześnie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu, bezradności, itp.
 
 
Prowadzimy przy pomocy środków masowego przekazu i własnych publikacji ciągłą pracę propagandowo – uświadamiającą i mającą na celu kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób chorych na padaczkę.
 
Inicjujemy prace badawcze i legislacyjne dotyczące warunków życia i bytu ludzi cierpiących na padaczkę.
 
Ujawniamy i dążymy do likwidacji barier społecznych, organizacyjnych i innych utrudniających normalne funkcjonowanie ludzi chorych na padaczkę w społeczeństwie.
 
Opracowujemy modelowe rozwiązania w dostępie do różnego rodzaju stanowisk zgodnych z predyspozycjami chorego na padaczkę, poczynając od różnych form kształcenia i wychowania, do zatrudnienia włącznie.
 
Zapewniamy osobom chorym na padaczkę systematyczną opiekę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 
Jesteśmy pełnoprawnym członkiem IBE (Międzynarodowego Biura Padaczki) i EPHA (Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego).


 
 

Wsparli

10 zł

Anonimowy Pomagacz

będzie lepiej
15 zł

Columb

Słowo jest piękne
10 zł

AK

POmagam
10 zł

MyśleWięćChce

Będzie Dobrze
50 zł

Anonimowa Pomagaczka

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość