Fundacja Paliwo Artystyczne

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Jesteśmy fanatykami sztuki, zakochani w artystycznych dziełach, zapatrzeni w pozytywny rozwój człowieka poprzez dotyk kultury. Talent widzimy pod wieloma postaciami i każdemu pragniemy dawać szansę.
Powstaliśmy, aby organizować festiwale, warsztaty, spotkania, wystawy, pokazy dla wszystkich. Dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Dla szczęśliwych, zagubionych, uzdolnionych, zrezygnowanych.
Powstaliśmy, by promować, pomagać, inicjować i pobudzać do kreatywnego życia ze sztuką, a dzięki temu odnajdywać własne radości i wartości wewnętrzne.

Celem Fundacji jest:
- działalność kulturalna oraz oświatowa, szczególnie w zakresie promowania sztuki i historii w Polsce i na świecie
- uświadamianie, uwrażliwienie i duchowe wzbogacanie społeczeństwa poprzez różnorodne formy sztuki
- wspieranie oraz pomoc w rozwoju kariery dzieci, młodzieży oraz dorosłych uzdolnionych artystycznie
- wspomaganie oraz pomoc w działaniach artystycznych domom dziecka, oraz rodzinom biednym
- promowanie oraz dbanie o rozwój dorobku artystów polskich
- inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi polskiej kultury
- promowania dialogu narodów
- propagowanie otwartości i eklektyzmu sztuki