Fundacja Wolontariat Równości

Fundacja Wolontariat Równości

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Wolontariat Równości powstała po to, żeby pomóc w formalnej reprezentacji Komitetu Organizacyjnego Parady Równości, szczególnie w kontaktach ze służbami miejskimi.

Niemniej ważnymi zadaniami, jakie sobie postawiliśmy, są te dotyczące walki z wykluczeniem, wspieraniem działań antydyskryminacyjnych i promowaniem postaw otwartości. Wśród grup, na które zwracamy szczególną uwagę, znalazły się m.in. osoby niehetero-normatywne, mniejszości narodowe, osoby wykluczone ekonomicznie, osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety.

Dbamy również o zabezpieczenie potrzeb naszych Wolontariuszy i Wolontariuszek, którzy i które są niemniej ważnymi organizatorami tej imprezy. Walczymy o zniesienie barier architektonicznych, ograniczających dostępność dóbr kultury, miejsc rozrywki, a także innych miejsc publicznych osobom z niepełnosprawnościami lub rodzicom z wózkami dziecięcymi. Wykluczenie przestrzenne to izolacja społeczna.

Prowadzimy działania mające na celu uchwalenie ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań opiekuńczo-prawnych tych osób. Dążymy do wprowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej dotyczącej wszystkich mniejszości, w tym szczególnie rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji.

Chcemy wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transseksualnym. Zabiegamy o nowelizację ustawy o ochronie praw zwierząt, która zaostrzy przepisy dotyczące maltretowania i zabijania zwierząt oraz zwiększy wykrywalność i karalność tego typu przestępstw.

Wpłaty

Ładuję...