Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie


Działamy na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

Pomagamy w budowaniu i wzmacnianiu więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własna parafię i środowisko.

Czynnie uczestniczymy w tworzeniu systemu wychowawczo-społecznego, który pozwala każdemu człowiekowi zachować tożsamość, a jednocześnie integruje go ze środowiskiem.

Staliśmy się centrum kreowania i realizacji wielu cennych inicjatyw realizowanych w szkołach, klubach sportowych, domach dziecka, świetlicach i ogniskach, ale zawsze w jedności z parafią.

Coroczne organizujemy Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży.
 
 

Pomogli

Ładuję...