Stowarzyszenie Parasol Dla Życia

Stowarzyszenie Parasol Dla Życia

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Stowarzyszenie Parasol Dla Życia powstało z myślą o pomocy rodzinom dzieci cierpiących na skutek inwazyjnych chorób bakteryjnych.  

 

Pragniemy uczynić szczepienia przeciw pneumokokom szczepieniami obowiązkowymi.

 
Wspieramy rodziny dzieci, które ucierpiały w wyniku infekcji, a których nie stać na bardzo kosztowną rehabilitację.

 

Popieramy wszelkie starania o wyrównanie szans wszystkich dzieci w dostępie do chroniących przed ciężkimi infekcjami bakteryjnymi szczepień, niezależnie od statusu finansowego ich rodziców.

 

Prowadzimy szeroką działalność edukacyjną w zakresie inwazyjnych chorób bakteryjnych. Wraz z WHO i innymi organizacjami pozarządowymi zorganizowaliśmy Europejski Tydzień na Rzecz Szczepień w 2008 roku. Była to pierwsza tego typu inicjatywa zorganizowana w Polsce.

 

Bierzemy udział w licznych konferencjach i sympozjach poświęconych problemowi chorób bakteryjnych.

 

Integrujemy rodziców, opiekunów i lekarzy w celu wymiany doświadczeń. Wszystko po to, by budować grono osób świadczących sobie wzajemną pomoc, niezbędną w pokonywaniu chorób.

 

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w celu propagowania ochrony zdrowia najmłodszych.