Fundacja Parasol Roztocza

Fundacja Parasol Roztocza

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Tomaszów Lubelski, lubelskie

Fundacja Parasol Roztocza powstała z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy. Pod Parasolem Roztocza schronienie znalazło kilkudziesięciu podopiecznych, głównie dzieci, które wymagają długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Finansujemy zakupy leków i sprzętu medycznego, fundujemy turnusy rehabilitacyjne, operacje czy terapie ratujące zdrowie, a często nawet życie.

Organizujemy spotkania profilaktyki zdrowotnej, wspieramy osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, promujemy kulturę społecznej odpowiedzialności rozwijając program wolontariatu pracowniczego.

Promujemy szkolnictwo zawodowe. Nagradzamy najzdolniejszych uczniów stypendiami motywacyjnymi, umożliwiamy korzystanie z płatnych staży i praktyk wakacyjnych. 

Nie zapominamy o środowisku! Zakładamy zrównoważone ogrody w niewielkich miejscowościach powiatu tomaszowskiego, rewitalizujemy przestrzenie publicznej, edukujemy najmłodszych  tworząc narzędzia ekologicznej edukacji nieformalnej.

Zgodnie z naszym motto, „Pomagaj Lokalnie” staramy się zmieniać świat na lepsze zaczynając od własnego podwórka, a największą nagrodą są dla nas uśmiechy na twarzach osób, którym udało nam się pomóc.