Partnerstwo dla Dzieci - STYPENDIA ROZWOJOWE

Zbiórka zakończona
Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 16 osób
1 634 zł (3,26%)

Warszawa, mazowieckie

Rozpoczęcie: 23 Maja 2013
Zakończenie: 23 Maja 2014
W imieniu własnym, Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska, naszych podopiecznych, organizacji partnerskich, prosimy Państwa o pomoc w sfinansowaniu stypendiów dla dzieci na rok 2013/2014 realizowanych w ramach programu Fundacji "Partnerstwo dla Dzieci"!


CEL: Każda Państwa „złotówka” przyczyni się do realizacji stypendiów socjalnych, edukacyjnych, służących rozwojowi indywidualnych talentów i wyrównywaniu szans dzieci pochodzących z rodzin ubogich, wieloproblemowych, potrzebujących wsparcia. Kwoty przyznanych stypendiów nie są sztywne. Jeśli koordynatorom uda się w tej samej cenie znaleźć tańsze zajęcia do programu dopraszane są kolejne dzieci. Roczny projekt mikrostypendiów na rok szkolny 2013/2014 zakłada przyznanie ponad 100 stypendiów dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat, podopiecznych organizacji pozarządowych działających na terenie dwóch warszawskich dzielnic, Pragi Południe i Pragi Północ: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Praga Południe, KARAN, CARITAS, Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.


CZY WIESZ, ŻE… Stypendia Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska to dedykowane konkretnemu dziecku środki, które są przeznaczone na opłatę dodatkowych kursów i zajęć. Dzieci nie otrzymują pieniędzy. Opiekunowie stypendiów – pedagodzy ze świetlic środowiskowych, po przeprowadzonej diagnozie potrzeb dziecka, dokonują wraz z dzieckiem wyboru zajęć i opłacają uczestnictwo dziecka w kursie, monitorując przy tym jego frekwencję na zajęciach. Do kwoty stypendium przypadającego na każdego uczestnika programu wliczają się także niezbędne do zajęć koszty zakupu pomocy naukowych, podręczników, strojów sportowych jak również koszty biletów komunikacji miejskiej w przypadku, gdy zajęcia odbywają się w innym niż świetlica miejscu.


DOTYCHCZASOWE EFEKTY: Przez kilka lat funkcjonowania programu „Partnerstwo dla Dzieci”, dzięki współpracy z różnymi partnerami, na Pradze Północ i na Pradze Południe przyznano łącznie 326 mikrostypendiów.


STREFA STYPENDYSTY:


Mateusz, 13 lat PŁYWANIE

Mateusz, w ramach programu stypendialnego, uczęszczał na naukę pływania. Mimo, że wcześniej bardzo bał się wody i nigdy wcześniej nie miał okazji być na basenie, pod koniec roku szkolnego zdecydował się wziąć udział w zawodach pływackich. Swój wolny czas, zamiast jak dotychczas na trzepaku, mógł spędzić z rówieśnikami na basenie, pod okiem trenera. Wychowawczyni Mateusza zwróciła uwagę, że chłopiec stał się spokojniejszy i bardziej zdyscyplinowany. A sam Mateusz bardzo się cieszy, że w końcu może mieć jakieś hobby.

Kacper, 11 lat KARATE

Kacper zdecydował się na zajęcia karate. Bardzo chciał dołączyć do grupy kolegów, którzy już mieli okazję trenować w klubie Karate Kyokushin. Kacper dość szybko przyswoił sobie zasady funkcjonowania na zajęciach i mimo, że nie udało mu się dołączyć do grupy, w której trenowali Jego koledzy, umiał nawiązać nowe kontakty. Po kilku miesiącach, Kacper zdał egzamin i osiągnął swój pierwszy stopień kyu. Kacper jest rekordzistą, jeśli chodzi o systematyczne chodzenie na zajęcia – już kilka razy zdobył dyplom za nieopuszczenie żadnego z treningów w ciągu miesiąca. Jego oceny w szkole również się poprawiły. Pedagog zauważył, że Kacper pracuje na lekcjach w sposób bardziej systematyczny i dużo częściej zgłasza się do odpowiedzi.


Kinga, 12 lat JĘZYK ANGIELSKI

Kinga w ramach stypendium chodziła na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki. Musiała nadrobić sporą część materiału. Dzięki pomocy pedagoga i własnej pracy, udało Jej się otrzymać z obu przedmiotów pozytywne oceny na koniec semestru. Większość czasu podczas ferii zimowych spędzanych w domu Kinga poświęciła na słuchanie i czytanie w języku angielskim. Wytrwale sprawdzała w podręcznikowym słowniku znaczenie nowych słów. W drugim semestrze bardzo się otworzyła podczas zajęć wyrównawczych, w szkole zaczęła dostawać lepsze oceny. Nadal twierdzi, nie potrafiąc ukryć dumy, że Jej największym sukcesem było przyniesienie rodzicom pisemnej pochwały od nauczycieli. Dziewczynka pragnie iść na studia językowe i zostać tłumaczem. W szkole ma coraz lepsze wyniki z większości przedmiotów. W dalszym ciągu pięknie pracuje i marzy, by na koniec rok szkolnego otrzymać piątkę z angielskiego.


W imieniu Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska, naszych podopiecznych i organizacji partnerskich z góry serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie!Wierzymy, że każde dziecko ma potencjał i może wiele osiągnąć! Chcemy, aby dzieci również w to mogły uwierzyć!


  

Pomogli

Ładuję...

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 16 osób
1 634 zł (3,26%)