Zamiast rąk i nóg czuje tylko ból

18 244,88 zł (25,11%)
Brakuje jeszcze 54 419,12 zł