Poland Business Run

Poland Business Run

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Poland Business Run to największy bieg charytatywny w Polsce. Bieg, dzięki któremu już od 5 lat z sukcesem udaje nam się stawiać na nogi kolejnych beneficjentów.

Fundacja Poland Business Run, została wydzielona z Fundacji Jaska Meli Poza Horyzonty jako osobny podmiot dedykowany właśnie organizacji biegu Poland Business Run. Dotychczasowe zadania realizujemy niezmiennie, a dochód przekazujemy między innymi na podopiecznych z niepełnosprawnościami narządu ruchu.

Cele statutowe Fundacja Poland Business Run

wspieranie i promocja dokonań sportowych i podróżniczych osób niepełnosprawnych;

aktywizacja osób pełnosprawnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i działania integracyjne w tym zakresie;

pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym
i socjalnym;

działalność charytatywna i prospołeczna;

nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

promocja i organizacja wolontariatu;

aktywizacja podmiotów gospodarczych w ramach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez współpracę w realizacji celów Fundacji;

działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, rehabilitacji zawodowej
i społecznej inwalidów.

Wpłaty

Ładuję...